"הורד"

בית ספר לאוריתמיה בהרדוף

מסלול הכשרה מקצועית באוריתמיה מרפאת

הקורס מיועד לאנשים אשר רוצים להכשיר עצמם כתרפיסטים באוריתמיה.
הלימודים מחייבים את הבסיס של האוריתמיה האמנותית אשר ניתן במסלול המרכזי.

יסודות האוריתמיה המרפאת ומטרותיה

האוריתמיה המרפאת הינה סוג של טיפול בתנועה. היא מהווה חלק אינטגרלי מן הרפואה האנתרופוסופית, שנוסדה על ידי הרופאה ד"ר איטה וגמן וד"ר רודולף שטיינר. הרפואה האנתרופוסופית הינה מושג כולל המרחיב את הרפואה האקדמית בעזרת יסודות ידע האדם האנתרופוסופי והופכה לאמנות של ריפוי. היא מתארת את האדם כאינדיבידואל מתפתח, אשר מגשים עצמו בין הקטבים של לידה ומוות, מחלה ובריאות בתוך אורגניזם מורכב, הכולל חלקים חומריים, ביולוגיים, נפשיים ורוחניים כחלק מהמערך הטבעי של ישותו. מתוך הבנת פעולתם המשותפת של חלקים אלה בישותו של האדם, על יחסי הגומלין המגוונים וההדוקים שלהם עם העולם הסובב אותם – צומחת הבנת המחלה מתוך נקודת המבט של הרפואה האנתרופוסופית ומכאן נמצא הטיפול המתאים.

היסודות הבסיסיים של האוריתמיה המרפאת הינם יסודות השפה המבוטאים בתנועה (תנועות, עיצורים) ויסודות המוסיקה (טונים, מרווחים). ביסודות אלה נעשה שימוש ספציפי לפי הדיאגנוזה והמטרות הטיפוליות.

דינמיקת העיצוב, הנוצרת בעת שאנו שומעים ומפיקים צלילי דיבור וטונים מוסיקליים, משתנה באוריתמיה המרפאת ומתבטאת על-ידי תנועות האדם השלם, במיוחד של הזרועות והרגליים, כך היא הופכת לכוח מרפא. לכל תנועה של צליל דיבור יש קשר לאיבר מסוים ולתהליכים המתרחשים בגוף. האוריתמיה המרפאת מעצבת, מכניסה סדר ומווסתת את הדינמיקה של משחק הגומלין בין תהליכים רוחניים, נפשיים וגופניים באורגניזם כולו וכן בתפקודם של איברים בודדים ומערכות איברים ספציפיות.
מטרת האוריתמיה המרפאת היא להמריץ, לחזק ולווסת את הדינמיקה של התפקודים הבריאים של הגוף האנושי, על מנת לפעול כנגד תפקודים לקויים קיימים אשר הובילו למחלה כרונית או אקוטית, או שללא תיקון יובילו להיווצרות הפרעות חולניות. את זאת עושה האוריתמיה המרפאת באמצעות תרגילי תנועה (אקטיביים או פסיביים) הולמים.

* האוריתמיה המרפאת מהווה חלק מן הטיפול הרפואי ומתבצעת בשיתוף פעולה עם רופא/ה.

האוריתמיה המרפאת יכולה לטפל:

נושאי הלימוד

בסיום ההכשרה נדרש מהסטודנט להגיש מבחנים בכתב, בעל-פה ומבחן מעשי.

מתכונת הלימודים

ההכשרה לאוריתמיה מרפאת מרוכזת בהיקף של 700 שעות:

החלוקה השבועית והשנתית של שעות הלימוד תעשה בהמשך.

צוות המורים

רופאים
אוריתמיסטים
תרפיסטים

מורים נוספים מחוץ לארץ ילוו את הקורס במשך ההכשרה.

תנאי קבלה