"הורד"

בית ספר לאוריתמיה בהרדוף

מסלול הכשרה מקצועית באוריתמיה חינוכית

במהלך ההכשרה הבסיסית ניתנים היסודות לאוריתמיה פדגוגית.
על בסיס זה ניתן עם תום ההכשרה להתחיל ללמד במוסדות חינוך רגיל וחינוך מרפא, אולם מומלץ להשתלם בקורס המעמיק ומחזק את ההבנה לגבי מקומה של האוריתמיה בחינוך. בקורס זה נעמיק אל תוך יסודות החינוך המבוסס על תפיסת הילד לאור האנתרופוסופיה וניגע באופן בו תומכת האוריתמיה בשלבי ההתפתחות השונים של הילד החל מגן הילדים והלאה דרך שנות בית הספר היסודי והתיכון.
בעמדנו אל מול הילד המתפתח אנו שואלים את עצמנו באיזה אופן נוכל לסייע לו לצמוח ולהתפתח כילד בריא, מאוזן.
כמו הזרע שאנו מטמינים באדמה הזקוק לתנאים מסוימים כדי לצמוח: אדמה, מים, אור וחום, כך גם הילד המתפתח  זקוק לתנאים מסוימים כדי להתפתח כדי שמלוא הפוטנציאל הגלום בתוכו יוכל לממש עצמו באופן מלא והרמוני.
ניתן לומר שכשם שחלב האם מזין את גופו הפיזי של הילד, כך שפת האם מזינה את נפשו ורוחו. על כן האוריתמיה, העוסקת בצלילי הדיבור ובשפה, מהווה כלי התומך בילד בשלבים השונים של התפתחותו.

החל מגיל שלוש ניתן להתחיל לעבוד באוריתמיה עם ילדי הגן.
דרך שיר ודקלום, משחק וסיפור, אנו מפגישים את הילדים הרכים עם התמונות המתגלות בתוך צלילי השפה, עם המוזיקה הטמונה בחרוזים, עם האפשרות לפתח דרך התנועה את החוויה של המרחב, את המיומנויות של קפיצה ודילוג, את הפעמה והמקצב, וכל זאת בהתאמה לכל שלב ושלב של התפתחות הילדים.
העבודה עם מחוות צלילי הדיבור מעניקה לילד את חוויית החיים הטמונים בצלילים אותם, בעלותו לכיתה א', ילמד לכתוב ואחר כך לקרוא.
במהלך כל שנות בית הספר תומכת האוריתמיה בכל המקצועות, בגלותה את התנועה הטמונה בסדרות המספרים בחשבון, בצורות הגיאומטריות של ההנדסה, במקצבים השונים של השיר, בצלילים ובמרוחים המוזיקליים ועוד...

באמצעות התנועה ניתן לעזור לילד לפתח:

כל אלה בהתאמה לכל שלב של התפתחות הילדים.