"הורד"

בית ספר לאוריתמיה בהרדוף

יום לימודים בשבוע

ביום לימודים זה, המתקיים מדי שבוע, נתוודע אל יסודות האוריתמיה הן בדיבור והן במוזיקה, נתייחס באופן מיוחד לחגים ועונות השנה, נלווה את הלימודים באמנויות נוספות ונקדיש שעה אחת ללימודי אנתרופוסופיה כללית כבסיס ללימודי האוריתמיה.

יום זה יכול לשמש בסיס ראשוני למעוניינים בהכשרה מקצועית רחבה יותר בעתיד.

לפרטים ויצירת קשר

משרד: 04-9058508
נירה: 052-3498576
סילבי: 04-9059270
havered@harduf.org.il