"הורד"

בית ספר לאוריתמיה בהרדוף

מסלול מרכזי
הכשרה מקצועית באוריתמיה אמנותית

המהות הפנימית של תהליך ההכשרה באוריתמיה אמנותית

הכשרה זו הינה במהותה תהליך של התחנכות עצמית. זהו תהליך המכוון למציאה וגילוי של מרכז פנימי באמצעותו עובר התלמיד השתנות עמוקה. התלמיד מתחיל לראות את עצמו בצורה אחרת וחדשה. מתוך מקום זה נולדת תפיסה חדשה של היחיד את עצמו, את כל הסובב ומקיף אותו ואת הקשרים הסמויים בינו לבין העולם.
דרך התחנכות זו יכולה להפוך למעשה לדרך חיים המעניקה כוחות חיים, מרפא וידיעה עצמית.
במרכז ההכשרה עומד הניסיון להעמיק אל תוך החיים הפנימיים של השפה והמוסיקה אשר באים לידי ביטוי כאשר האדם על ישותו השלמה, נע במרחב. בפעילות זו יכול להתגלות הקשר שבין חוקי השפה והמוזיקה לבין ישותו הפנימית של האדם.
מה שנמצא חבוי בחוקי השפה והמוזיקה הינו מאותו יסוד החבוי ב"אני" האנושי.
כאשר בחיי היום יום האדם שר, מדבר ורוקד באופן טבעי, הוא מבטא את החוקים הפנימיים של הדיבור, השפה והמוזיקה, אולם הוא אינו מודע לכך. כאשר האדם לומד לרקוד, לדבר ולשיר באוריתמיה, הוא לומד ליצור קשר חדש עם אותה חוקיות פנימית.
בתהליך ההכשרה אנו מאמנים את הכושרות הרוחיים ואת כוחות הנפש. כוחות הנפש של האדם: מחשבה, רגש ורצון עוברים השתנות, נוצרים ביניהם יחסי גומלין חדשים וכך ניבנה גשר בין עולמו ותודעתו החיצונית של האדם לבין עולמו ותודעתו הפנימית.
זהו תהליך הנולד מתוך הדחף לידיעה והכרה עצמית שלמה יותר, והוא דורש מן האדם נחישות ואומץ לב.

תהליך ההכשרה מתקיים בקבוצה, כך שלאורך כל הדרך עומד תהליך ההתפתחות האינדיבידואלי אל מול התהליך של חברי הקבוצה האחרים העומדים במעגל. אולם מכיוון ש"אני מוצא את עצמי בתוכך, ומשום שאתה נמצא בתוכי" (מתוך "החוק החברתי" / ר. שטיינר), אזי החיים אשר מתהווים במפגש כזה של עבודה קבוצתית יוצרים שלמות גדולה יותר במישור האמנותי והאנושי.
הקבוצה נושאת את גורלו של היחיד והיחיד נושא את גורל הקבוצה.
הישגי הפרט תלויים בקבוצה והישגי הקבוצה תלויים בפרט.
התלמיד חפשי להתפתח בהתאם לכישוריו יכולותיו וכוחותיו. ההשקעה, המאמץ, האחריות וההתמסרות לתהליך, אלה הינם הבסיס להערכת התקדמותו. הערכה המתייחסת לגורלו האישי ולדרכו האינדיבידואלית.
במקביל נדרש התלמיד לעמוד בכל דרישות בית הספר.
אחריות בית הספר הינה ליצור היכרות עמוקה ככל האפשר עם כל תלמיד ותלמיד, לכוון אותו בדרכו ולעזור לו להתגבר על האתגרים העומדים בפניו.
תהליך ההכשרה יכול להסתיים כאשר התלמיד רכש את הכלים המתאימים והמיומנויות הנדרשות והוא בשל לעבוד עם האוריתמיה בעולם.

נושאי לימוד

שני הקורסים הבסיסיים שנתן רודולף שטיינר בשנת 1924 בהם נאספו כל ההנחיות לאוריתמיה שניתנו על ידו עד אז:

בתהליך לימוד האוריתמיה עלינו ללמוד:

מקצועות נוספים המלווים את ההכשרה

מתכונת הלימודים

ההכשרה המקצועית הינה תכנית ארבע שנתית בהיקף של 3.300 שעות

צוות המורים

אוריתמיה
תאוריה של המוסיקה ולשון
ציור

תנאי קבלה

ההכשרה מהווה בסיס הכרחי למעוניינים לעסוק בהוראה בגני ילדים ובתי ספר, או להמשיך ללימודי אוריתמיה מרפאת.